สามารถจองผ่านเว็บไซต์ และการสั่ง ปิด เปิด เครื่องจัดอัตโนมัติ ตามที่ได้จองในเว็บไซต์ ระบบ Multi level user ระบบ manual ระบบ บำรุงรักษา เด็ดสุดก็ Arduino query mysql ผ่าน wiznet 5110
  • Admin
  • 2015-09-17 15:45:45
  • 24368