ก็คือ สามารถเช็คระบบด้วยการสังงาน โทรออก วางสาย ส่งข้อความ ผ่าน Serial Monitor แล้วก็สามารถใช้ Sensor PIR ในการตรวจจับ และส่ง SMS


วีดีโอส่งงาน

  • Admin
  • 2015-09-16 19:20:29
  • 8183