โดยส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth แสดงผลออกเป็นกราฟ มีเสียง และไฟแสดงสถานะการเต้น สามาดูผ่าน Android Application , โปรแกรมบน windows (VB,C#) และ Processing โปรเจคนี้ก็ เป็นการรับส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth เช่นเดียวกับพวก Automation ปิด-เปิดไฟบ้าน หรือ คุม LED RGB, OBD รถ


Pulse Sensor  • Admin
  • 2015-09-16 19:12:40
  • 9695