รับเขียนโปรแกรม Arduino ทำโปรเจคนักศึกษา :: Arduino Chiangmai ::

Arduino Android Bluetooth Control Multiple IO พร้อมจดจำค่า

  • 2015-12-15 16:52:49
  • 4969

Arduino Android Bluetooth Control Multiple IO พร้อมจดจำค่า ตั้งเวลาการปิด เปิด ลงใน EEPROM สามารถนำไปประยุกใช้ในเชิงธุรกิจได้


Arduino Ethernet VB2010 C Android Control and View data via MSSQL

  • 2015-10-11 12:23:19
  • 4120

Arduino Ethernet VB2010 C# Android Control & View data via MSSQL


CC3000 Arduino and Android Application Control Relay

  • 2015-10-11 12:16:00
  • 1199

CC3000 Arduino and Android Application Control Relay Application จำลองการปิด เปิด หน้าต่างด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอย


Android Application บทความเกี่ยวกับห้องสมุด IT

  • 2015-09-17 15:41:03
  • 3818

Android Application บทความเกี่ยวกับห้องสมุด IT Library สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ได้


Android Application ค้นหาโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่

  • 2015-09-17 15:33:39
  • 3140

Android Application ค้นหาโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแผนที่และการนำทาง เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลโรงพยาบาลได้